Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 18135

Utworzono dnia: 15.05.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 21.06.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr RA.241.2018 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Stromcu w sprawie: opinii o przedłożonymwniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Stromcu w sprawie udzielenia Wójtowi absolut
 • 21.06.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr Ra.154.2018 Składu Orzelającego RIP w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stromiec sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017
 • 26.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XIX.130.2016 RGS z dnia 6 września 2016 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • 26.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVIII.126.2016 RGS z dnia 1 lipca 2016 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • 26.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVII.114.2016 RGS z dnia 17 czerwca 2016 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 • 26.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVI.102.2016 RGS z dnia 22 kwietnia 2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 • 26.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr 102.2016 RGS z dnia 22 kwietnia 2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 • 26.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XV.94.2016 RGS z dnia 4 marca 2016 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 • 23.05.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych- uchwała budżetowa na 2016 r.
 • 23.05.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Załącznik inwestycyjny - uchwała budżetowa na 2016 r.
 • 23.05.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Wydatki- uchwała budżetowa na 2016 r.
 • 23.05.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Dochody -uchwała budżetowa na 2016 r.
 • 12.05.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała budżetowa Gminy Stromiec na rok 2016 z dnia 28 grudnia 2015 r.
 • 26.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Budżet, mienie komunalne
 • 25.06.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Finanse, podatki, mienie komunalne
 • 02.06.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • 02.06.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022
 • 02.06.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika Wykaz Przedsięwzięć do WPF
 • 02.06.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika Objaśnienia wartości przyjęt WPF
 • 02.06.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika Załącznik inwestycyjny do uchwały budżetoej
 • 02.06.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika Uzasadnienie do uchwały budżetowej
 • 02.06.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika Dochody - uchwała budżetowa
 • 02.06.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika Wydatki - uchwała budżetowa
 • 02.06.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika Uchwała budżetowa na 2015 r
 • 02.06.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika Tryb pracy nad projektem budżetu