InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 31

Utworzono dnia: 02.01.2019

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Magdalena Dawidowska

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 02.01.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr Ra.478.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Stromcu projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022.
  • 02.01.2019, Magdalena Dawidowska: Utworzenie dokumentu Opinia RIO dot. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022