InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 655

Utworzono dnia: 14.03.2017

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Magdalena Dawidowska

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 08.05.2017, Agnieszka Jedlikowska: Edycja dokumentu Ogłoszenie- otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań Gminy Stromiec w 2017 roku ... .
 • 08.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 16.2017 Wójta Gminy Stromiec z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Stromiec w 2017 roku z zakresu porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom
 • 11.04.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Stromiec w zakresie porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom
 • 11.04.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Ogłoszenie- Zarządzenie nr 22.2017 Wójta Gminy Stromiec z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego dla konkursów ogłoszonych w 2017 r.
 • 06.04.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Ogłoszenie- Zarządzenie nr 22.2017 Wójta Gminy Stromiec z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego dla konkursów ogłoszonych w 2017 r.
 • 30.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli NGO w pracach Komisji konkursowych
 • 30.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wyminionych w art. 3 ist. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji konkursowej otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku na terenie
 • 14.03.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Ogłoszenie- otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań Gminy Stromiec w 2017 roku ... .
 • 14.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika WZÓR UMOWY - REGRANTING.doc
 • 14.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika WZÓR SPRAWOZDANIA - REGRANTING
 • 14.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika WZÓR OFERTY - REGRANTING
 • 14.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 16.2017 Wójta Gminy Stromiec z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Stromiec w 2017 roku z zakresu porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom
 • 14.03.2017, Magdalena Dawidowska: Utworzenie dokumentu Ogłoszenie- otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań Gminy Stromiec w 2016 roku ... .