InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 470

Utworzono dnia: 19.03.2018

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Agnieszka Jedlikowska

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 20.04.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Ogłoszenie: Otwarty konkurs ofert - wsparcie zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu
  • 19.04.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Ogłoszenie wyników
  • 20.03.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji konkursowej otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na tereni
  • 19.03.2018, Agnieszka Jedlikowska: Dodanie załącznika Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - z zakresu kultury fizycznej i sportu
  • 19.03.2018, Agnieszka Jedlikowska: Dodanie załącznika Wzór oferty
  • 19.03.2018, Agnieszka Jedlikowska: Dodanie załącznika Wzór sprawozdania
  • 19.03.2018, Agnieszka Jedlikowska: Dodanie załącznika Wzór umowy
  • 19.03.2018, Agnieszka Jedlikowska: Utworzenie dokumentu Ogłoszenie: Otwarty konkurs ofert - wsparcie zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu