Sesje Rady

        Na podstawie §1  postanowienia Nr DRD-513/183/56/18  z dnia 5 listopada 2018r. Komisarza Wyborczego w Radomiu II w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Stromiec w kadencji 2018-2023 i zaproszenia radnych wybranych w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018r.

zwołuję

I sesję VIII kadencji Rady Gminy Stromiec

Sesja odbędzie się w dniu 19 listopada 2018r. o godz. 14:00

w sali narad Urzędu Gminy Stromiec, ul. Piaski 4

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przekazanie prowadzenia obrad najstarszemu wiekiem Radnemu.

3. Złożenie ślubowania przez Radnych.

4.Złożenie ślubowania przez Wójta.

5.Wybór Przewodniczącego Rady.

6. Zakończenie obrad

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1997

Utworzono dnia: 10.07.2015

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 15.11.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 15.11.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 09.11.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
 • 09.11.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stromiec
 • 09.11.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX 283.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującyc
 • 09.11.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki
 • 09.11.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Styromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok.
 • 07.11.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 12.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.284.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 września 2018r. w sprawie przyjęcia projetku Regulaminuy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stromiec.
 • 12.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie kolejnych umów użyczenia z dotychczasowymi użytkownikami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas określony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpnienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów.
 • 12.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Stromiec
 • 12.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty
 • 12.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie określenia szczegłowych wymogów raportu o stanie gminy
 • 12.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprwie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy
 • 12.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018-2022
 • 12.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
 • 12.10.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i remonty budowlane przy zabytkach wpiasanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Stromiec
 • 10.10.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 10.10.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 10.10.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 10.10.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 21.09.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu
 • 21.09.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 • 21.09.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII.274.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec- Wyborów na odcink
 • 21.09.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.245.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1127W w miejscowoś
 • 21.09.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018-2022
 • 21.09.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
 • 21.09.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
 • 21.09.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Stromiec
 • 21.09.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Stromiec
 • 21.09.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • 21.09.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII.272.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stromiec.
 • 21.09.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidecji zabytków, położonych na obszarze Gminy Stromiec
 • 21.09.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 27.07.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stromiec oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stromiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • 27.07.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy
 • 27.07.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w uchwle budżetowej na 2018r.
 • 27.07.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018-2022
 • 27.07.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec-Wyborów na odcinku od km 0+000 do km 1+764 i od 8+071 do 12+071 km o długości 5,764
 • 27.07.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.245.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika przy drodze powiatow
 • 27.07.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 22.06.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Striomiec
 • 22.06.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia ... 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • 22.06.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 26 czerwca 2018 r w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowi acych dochody budżetu gminy Stromiec instrumentem płatniczym
 • 22.06.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 26 czerwca 2018 r. w sorawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
 • 22.06.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 26.06.2018 r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018-2022
 • 22.06.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu za 2017 r.
 • 22.06.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Stromiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
 • 20.06.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 18.05.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 25.05.2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018-2022
 • 18.05.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnai 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
 • 18.05.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 18.05.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 20.04.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Ocena zasobów pomocy społecznej w 2017
 • 20.04.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2021 w 2017 r.
 • 20.04.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o którychmowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2017
 • 20.04.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • 20.04.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach dla kt órych organem prowadzącym jest Gmina Stromiec
 • 20.04.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Stromiec
 • 20.04.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Stromiec na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • 20.04.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
 • 20.04.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 20.04.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 22.03.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie: niewyrażennia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2019 rok
 • 22.03.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018
 • 22.03.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018-2022
 • 22.03.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
 • 22.03.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42
 • 22.03.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stromiec
 • 22.03.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2018 r.
 • 22.03.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawiepodziału Gminy Stromiec na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 • 22.03.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 22.03.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 22.03.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 31.01.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawoe zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2022
 • 31.01.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
 • 31.01.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat
 • 31.01.2018, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla POwiatu Bialobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1127W w miejscowości Stromiec przy ul. Radomskiej"
 • 31.01.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 31.01.2018, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 29.12.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018-2022
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt wydatków Gminy Stromiec na rok 2018
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały budżetowej na rok 2018
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Stromiec na lata 2018-2020.
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stromiec na 2018 rok"
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Stromiec na 2018 rok
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Stromiec na 2018 rok
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017 - 2022
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt planu finansowego jednostki na 2018 rok
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt planu finansowego jednostki na 2018 rok
 • 21.12.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
 • 20.12.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 23.11.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały RGS z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok.
 • 23.11.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały RGS z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2018r. na obszarze Gminy Stromiec.
 • 23.11.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały RGS z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 • 23.11.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały RGS z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017-2022
 • 22.11.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 20.10.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 26 października 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wóta Gminy Stromiec
 • 20.10.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 26 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie remontu odwodnienia drogi krajowej nr 48 na odcinku miejscowości Ksawerów Stary, zaplanowanego przez skarb Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
 • 20.10.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
 • 20.10.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 • 20.10.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017-2022
 • 18.10.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 21.09.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.128.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 1 lipca 2016 z późn. zm. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • 21.09.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 26 września 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej
 • 21.09.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 26 września 2017r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • 21.09.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 26 września 2017r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • 21.09.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS s dnia 26 września 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 • 21.09.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 26 września 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkoaniowym zasobem Gminy Stromiec na lata 2017-2021
 • 21.09.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 • 21.09.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017-2022
 • 19.09.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 19.09.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 10.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia ..... sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice - Ołtarzew
 • 10.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia...... r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia wychowania i opieki w czasie przekraczającym 5 godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego oddziałów przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stromiec
 • 10.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia ... sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.
 • 10.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI.42.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. z późn. zm. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokkości wynagrodz
 • 10.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.127.2016 z późn. zm. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stromiec
 • 10.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały RGS z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII.70.215 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień.
 • 10.08.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.24.2015 z dnia 24 luty 2015 r. z późn. zm. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • 09.08.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 23.06.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 • 22.06.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stromiec
 • 22.06.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Stromiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
 • 22.06.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok
 • 22.06.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017 - 2022
 • 22.06.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu za 2016 r.
 • 22.06.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 22.06.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 19.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2021 w 2016 r.
 • 19.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 45% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży o
 • 19.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stromiec
 • 19.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Stromiec na lata 2017 - 2020
 • 19.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Dionizego Czachowskiego w Stromcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Dionizego Czachowskiego w Stromcu.
 • 19.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kazimierza Kniedziałowskiego w Dobieszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Kazimierza Kniedziałowskiego w Dobieszynie
 • 19.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Bobrku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Bobrku
 • 19.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły Podstawowej im. tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym.
 • 19.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły podstawowej im. Armii Krajowej w Bozżem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Bożem
 • 18.05.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 17.05.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 17.05.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 17.05.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Gminny Program Opieki nad zabytkami dla Gminy Stromiec na lata 2017 - 2020
 • 26.04.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 29.2017 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej
 • 25.04.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 29.2017 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej
 • 25.04.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 29.2017 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej
 • 25.04.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 29.2017 Wójta Gminy Stromieccccc z dnia 29 kwietnia 2017 r. w spraie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2016 rok.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017 w 2016 roku.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu za 2016r.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stromcu w 2016 r.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 roku
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych za rok 2016.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z działalności Komicji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2016 rok.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2016.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2017r. w sprawie: wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2018 rok.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy na czas oznaczony do 3 lat.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017-2022
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2017 roku.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projek uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017-2022.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 22.03.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 16.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 • 16.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017 - 2022
 • 16.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.
 • 15.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stromiec
 • 15.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec w sprawie projektu dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 • 15.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały rady Gminy Stromiec z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki
 • 15.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • 15.02.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stromiec do roku 2020".
 • 15.02.2017, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 20.12.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 20.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Stromiec na 2017 rok
 • 20.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Stromiec na 2017 rok
 • 20.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017"
 • 20.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przeznawania oraz odplatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściow
 • 20.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stromiec do realizacji projektu pt. "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec"
 • 20.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Plan dochodów i wydatków gminnego osrodka pomocy społecznej na 2017 rok
 • 19.12.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 21.11.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2016-2022
 • 21.11.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 • 21.11.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały rady Gminy Stromiec z listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa........
 • 21.11.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017 rok.
 • 21.11.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomść i ten sam dzierżawca.
 • 21.11.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z listopada 2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec
 • 21.11.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały Rady Gminy Stromiec z listopada 2016 w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2017 r. na obszarze Gminy Stromiec
 • 21.11.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 21.11.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 21.11.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 17.10.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.131..2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 6 września 2016
 • 17.10.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • 17.10.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały Rady Gminy Stromiec z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2016-2022
 • 17.10.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Statut sołectw
 • 14.10.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 14.10.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 14.10.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 02.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na rok 2017
 • 02.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn "Odbudowa drogi powiatowej nr 1131 w Boże - Nowa Wola
 • 02.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.128.2016 z dnia 1 lipca 2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • 02.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie stanowiska dotyczącego planowanej trasy elektroenergetycznej sieci przesyłowej najwyższych napięć 400kV Kozienice- Ołtarzew przez teren gminy Stromiec
 • 02.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • 02.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały RGS w sprawie zaliczenia niektórych odcinków dróg na terenie Gminy Stromiec, do kategorii dróg gminnych
 • 30.08.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 10.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 r.
 • 10.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 • 10.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stromiec
 • 10.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w spraiwe zmiany uchwały Nr XV.100.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 04.03.2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • 10.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych i plażowych na terenie Gminy Stromiec
 • 10.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt Uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają sie z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodaroanie odpadami komunalnymi na rzec
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Stromiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowan
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stromiec
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Stromcu
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały Nr I/2/98 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stromiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu za 2015 r.
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finsnowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu za 2015 r.
 • 09.06.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 22.04.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 14.04.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Ocena zasobów 2015 r.
 • 25.02.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 14.01.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 18.12.2015, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 24.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015
 • 18.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Diagnozy zapotrzebowania Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Stromiec na wsparcie z EFS
 • 18.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Stromiec - Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego n 2016 rok
 • 18.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2016 rok.
 • 18.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
 • 18.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
 • 18.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI.64.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
 • 18.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień
 • 18.11.2015, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 21.10.2015, Barbara Kamińska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 21.10.2015, Barbara Kamińska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 20.10.2015, Agnieszka Jedlikowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 20.10.2015, Agnieszka Jedlikowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 20.10.2015, Agnieszka Jedlikowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 20.10.2015, Agnieszka Jedlikowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 20.10.2015, Agnieszka Jedlikowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 11.09.2015, Agnieszka Jedlikowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały - w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gm. Stromiec
 • 11.09.2015, Agnieszka Jedlikowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały - w spr. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
 • 11.09.2015, Agnieszka Jedlikowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały - w spr. ustalenia dziennych stawek oplaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnien
 • 11.09.2015, Agnieszka Jedlikowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały - w spr. wyrazenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gm. Stromiec
 • 11.09.2015, Agnieszka Jedlikowska: Dodanie załącznika Projekt uchwały - w spr. zmian w Strategii Rozwoju Gm. Stromiec
 • 10.09.2015, Agnieszka Jedlikowska: Edycja dokumentu Sesje Rady
 • 10.07.2015, Administrator główny: Utworzenie dokumentu Sesje Rady