Uchwały Rady Gminy 2015 r.


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1088

Utworzono dnia: 26.06.2015

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 07.01.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XIII.78.2015 RGS Z 28 grudnia 2015 r.
 • 07.01.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika chwała nr XIII.78.2015 RGS Z 28 grudnia 2015 r.
 • 31.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Załączniki do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do Uchwały nr XIII.83.2015 RGS z dnia 28 grudnia 2015 r.
 • 31.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stromiec na lata 2016-2021- do Uchwały nr XIII.83.2015 RGS
 • 31.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XIII.83.2015 RGS z 28 grudnia 2015r
 • 30.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XIII.87.2015 RGS z dnia 28 grudnia 2015 r.
 • 30.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XIII.86.2015 RGS z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Stromiec na 2016 rok
 • 30.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XIII.85.2015 RGS z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Stromiec na 2016 rok
 • 30.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XIII.84.2015 RGS z dnia 28 grudnia 2015 r.
 • 30.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XIII.82.2015 RGS z 28 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
 • 30.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XIII.81.2015 RGS z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie zwolnień odd nieruchomości
 • 30.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XIII.80.2015 RGS z dnia 28 grudnia 2015
 • 30.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XIII.79.2015 RGS z dnia 28 grudnia 2015
 • 30.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XIII.78.2015 RGS z 28 grudnia 2015
 • 30.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Załącznik nr 1 i Tabela nr 4 do uchwały nr XIII.77.2015 z 28 grudnia 2015r.
 • 30.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Tabela nr 3 do uchwały nr XIII.77.2015 z dnia 28 grudnia 2015
 • 30.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Tabela nr 2 do uchwały nr XIII.77.2015 z dnia 28 grudnia 2015
 • 30.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Tabela nr 1 do uchwały nr XIII.77.2015 z dnia 28 grudnia 2015
 • 30.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XIII.77.2015 RGS z dnia 28 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Gminy Stromiec na rok 2016 z uzasadnieniem
 • 11.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XII.71.2015 RGS z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI.64.2015 w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomościna 2016 rok.
 • 10.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Załącznik nr. 6 do uchwały Nr XII.73.2015 RGS z dnia 25 listopada 2015
 • 10.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Załącznik nr. 7 do uchwały Nr XII.73.2015 RGS z dnia 25 listopada 2015
 • 10.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Załącznik nr. 5 do uchwały Nr XII.73.2015 RGS z dnia 25 listopada 2015
 • 10.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Załącznik nr. 4 do uchwały Nr XII.73.2015 RGS z dnia 25 listopada 2015
 • 10.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Załącznik nr. 3 do uchwały Nr XII.73.2015 RGS z dnia 25 listopada 2015
 • 10.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII.73.2015 RGS z dnia 25 listopada 2015
 • 10.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Załącznik nr. 1 do uchwały Nr XII.73.2015 RGS z dnia 25 listopada 2015r.
 • 10.12.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Załącznik do uchwały Nr XII.73.2015 RGS z dnia 25 listopada 2015r.
 • 30.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Załącznik do Uchwały RGS Nr XII.75.2015 z dnia 25.11.2015r.
 • 30.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XII.75.2015 RGS z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Diagnozy zapotrzebowania Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Stromiec na wsparcie z EFS
 • 30.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Załączniki do uchwały nr XII.74.2015 RGS z dnia 25 listopada 2015
 • 30.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XII.74.2015 RGS z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2016 rok.
 • 30.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XII.73.2015 RGS z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
 • 30.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XII.72.2015 RGS z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
 • 30.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XII.70.2015 RGS z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej pooru i zwolnień
 • 30.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Załączniki do uchwały Nr XII.69.2015 RGS z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
 • 30.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XII.69.2015 RGS z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
 • 30.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Załącznik do uchwały nr XII.75.2015
 • 27.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr. XII.75.2015 RGS z dnia 25 listopada 2015 r.
 • 10.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XI.68.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 padziernika 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stromiec
 • 03.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XI.65.2015 RGS z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zezwoleń w tym podatku
 • 03.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XI.60.2015 RGS z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2015-2022
 • 03.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XI.61.2015 RGS z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
 • 03.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XI.62.2015 RGS z dnia 28 października 2015. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego
 • 03.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XI.63.2015 RGS z dnia 28 października 2015r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 • 03.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XI.64.2015 RGS z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
 • 03.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchawała nr XI.65.2015 RGS z dnia 25 października 2015 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
 • 03.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XI.67.2015 RGS z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2016r. na obszarze Gminy Stromiec
 • 03.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XI.66.2015 RGS z dn. 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gmin Stromiec Nr V,33.2015 z dnia 24 marca 2015
 • 03.11.2015, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XI.68.2015 RGS z dn.28 października 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stromiec
 • 28.10.2015, Agnieszka Jedlikowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr IX.51.2015 RG z dn. 17 lipca 2015 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację projektu "Uruchomienie Geoportalu Powiatu Białobrzeskiego"
 • 28.10.2015, Agnieszka Jedlikowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr IX.53.2015 RG z dnia 17 lipca 2015 w spr. nie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
 • 28.10.2015, Agnieszka Jedlikowska: Edycja dokumentu Uchwały Rady Gminy 2015 r.
 • 28.10.2015, Agnieszka Jedlikowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr VIII.49.2015 RG z dn. 11 czerwca 2015 w spr. zniesienia współwłasności
 • 28.10.2015, Agnieszka Jedlikowska: Dodanie załącznika Zał Nr 1 do Uchwały Nr VIII.49.2015 z dn. 11 czerwca 2015
 • 28.10.2015, Agnieszka Jedlikowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr VIII.48.2015 RG z dn. 11 czerwca 2015 r. w spr. powołania Komisji Statutowej
 • 29.09.2015, Barbara Kamińska: Edycja dokumentu Uchwały Rady Gminy 2015 r.
 • 29.09.2015, Barbara Kamińska: Dodanie załącznika Uchwała Nr 56.2015 RGS z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2015-2022
 • 29.09.2015, Barbara Kamińska: Edycja dokumentu Uchwały Rady Gminy 2015 r.
 • 29.09.2015, Barbara Kamińska: Dodanie załącznika Uchwała Nr X.55.2015 RGS z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
 • 29.09.2015, Barbara Kamińska: Edycja dokumentu Uchwały Rady Gminy 2015 r.
 • 29.09.2015, Barbara Kamińska: Dodanie załącznika Uchwała Nr X.59.2015 RGS z dnia 18 września 2015r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stromiec
 • 29.09.2015, Barbara Kamińska: Edycja dokumentu Uchwały Rady Gminy 2015 r.
 • 29.09.2015, Barbara Kamińska: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 29.09.2015, Barbara Kamińska: Edycja dokumentu Uchwały Rady Gminy 2015 r.
 • 29.09.2015, Barbara Kamińska: Dodanie załącznika Uchwała nr X.58.2015 RGS z dnia 18 wresnia 2015 w spr.zmian w Strategii Rozwoju Gminy Stromiecw spr.
 • 29.09.2015, Barbara Kamińska: Edycja dokumentu Uchwały Rady Gminy 2015 r.
 • 28.09.2015, Barbara Kamińska: Dodanie załącznika Uchwała nr X.57.2015 z dn. 18 września 2015 w spr. ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień
 • 23.07.2015, Barbara Kamińska: Edycja dokumentu Uchwały Rady Gminy 2015 r.
 • 23.07.2015, Barbara Kamińska: Dodanie załącznika Uchwała nr IX.54.2015 z dnia 17.07.2015r.
 • 23.07.2015, Barbara Kamińska: Edycja dokumentu Uchwały Rady Gminy 2015 r.
 • 23.07.2015, Barbara Kamińska: Dodanie załącznika Uchwała nr IX.53.2015 z dnia 17.07.2015
 • 23.07.2015, Barbara Kamińska: Edycja dokumentu Uchwały Rady Gminy 2015 r.
 • 23.07.2015, Barbara Kamińska: Dodanie załącznika Uchwała nr IX.53.2015
 • 23.07.2015, Barbara Kamińska: Edycja dokumentu Uchwały Rady Gminy 2015 r.
 • 23.07.2015, Barbara Kamińska: Dodanie załącznika Uchwała nr IX.53.2015
 • 23.07.2015, Barbara Kamińska: Dodanie załącznika Uchwała nr IX.52.2015 z dnia 17.07.2015
 • 23.07.2015, Barbara Kamińska: Dodanie załącznika Uchwała nr
 • 23.07.2015, Barbara Kamińska: Edycja dokumentu Uchwały Rady Gminy 2015 r.
 • 23.07.2015, Barbara Kamińska: Dodanie załącznika Uchwała nr IX.51.2015 z dnia 17.07.2015
 • 23.07.2015, Barbara Kamińska: Edycja dokumentu Uchwały Rady Gminy 2015 r.
 • 23.07.2015, Barbara Kamińska: Dodanie załącznika Uchwała nr IX.50.2015 z dnia 1707.2015r
 • 26.06.2015, Administrator główny: Utworzenie dokumentu Uchwały Rady Gminy 2015 r.