Uchwały Rady Gminy 2016 r.


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 985

Utworzono dnia: 26.01.2016

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Magdalena Dawidowska

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 12.01.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XXI.139.2016 RGS z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie inansowej Gminy Stromiec na lata 2016 - 2022
 • 05.01.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXII.170.2016 RGS z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2016 - 2022
 • 05.01.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXII.168.2016 RGS z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miny Stromiec na lata 2017 - 2022
 • 04.01.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała budżetowa Gminy Stromiec na rok 2017 Nr XXII.169.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
 • 04.01.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXII.171.2016 RGS z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • 03.01.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXII.176.2016 RGS z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Stromiec na 2017 rok
 • 03.01.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXII.175.2016 RGS z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Stromiec na 2017 rok.
 • 03.01.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXII.174.2016 RGS z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Stromiec na 2017 rok"
 • 03.01.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXII.173.2016 RGS z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczególnych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz waru
 • 03.01.2017, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXII.172.2016 RGS z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stromiec do realizacji projektu pt. "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec"
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.167.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Sułków
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.166.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Stromiecka Wola
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.165.2016 Rada gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Stromiec
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwałą Nr XXI.164.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Sielce
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.163.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Pokrzywna
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika chwała Nr XXI.162.2016 rady Gminy stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Podlesie Duże
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.161.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Piróg
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.160.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Olszowa Dąbrowa
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.159.2016 Rady gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Niedabyl
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.158.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Marianki
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.157.2016 Rady Gminy stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Małe Boże
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.156.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Lipskie Budy
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.155.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Ksawerów Stary
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.154.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Ksawerów Nowy
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.153.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Krzemień
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.152.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Kolonia Sielce
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.151.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w psrawie statutu sołectwa Ducka Wola
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.150.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Dobieszyn
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.149.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Boże
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.148.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Boska Wola
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.147.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Bobrek - Kolonia
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.146.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Bobrek
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.145.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie statutu sołectwa Biała Góra
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.144.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r . w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizcacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017 rok
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.143.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.142.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XXI.141.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2017 r. na obszarze Gminy Stromiec
 • 05.12.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XI.140.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • 28.10.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XX.138.2016 RGS z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.131.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 6 września 2016 r.
 • 28.10.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XX.137.2016 RGS z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • 28.10.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XX.136.2016 RGS z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2016 - 2022
 • 09.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XIX.135.2016 RGS z dnia 6 września 2016 RGS z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zaliczenia niektórych odcinków dróg, na terenie gminy Stromiec, do kategorii dróg gminnych
 • 09.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XIX.134.2016 RGS z dnia 6 września 2016 r. w sprawie stanowiska dotyczącego planowanej trasy elektroenergetycznej sieci przesyłowej najwyższych napięć 400kV Kozienice- Ołtarzew przez teren gminy Stromiec
 • 09.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XIX.133.2016 RGS z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.128.2016 z dnia 1 lipca 2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • 09.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XIX.132.2016 RGS z dnia 6 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
 • 09.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XIX.131.2016 RGS z dnia 6 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realzację zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1131 W Boże - Nowa Wola
 • 09.09.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XIX.130.2016 RGS z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • 08.07.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVIII.126.2016 RGS z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • 08.07.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVIII.125.2016 RGS z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2016-2022
 • 06.07.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVIII.129.2016 RGS z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad....
 • 06.07.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika UchwałaNr XVIII.128.2016 RGS z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • 06.07.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVIII.127.2016 RGS z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stromiec
 • 06.07.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVIII.126.2016 RGS z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok
 • 28.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVII.113.2016 z dnia 17 czerwca 2016 Rady Gminy Stromiec w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2016 - 2022
 • 23.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVII.124.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.188.2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stromiec
 • 23.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVII.123.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.100.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 04.03.2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • 23.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVII.122.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrzynych, boisk sportowych i plażowych na terenie Gminy Stromiec
 • 23.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVII.121.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016 2016 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do p
 • 23.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVII.120.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Stromiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
 • 23.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVII.119.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłąty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • 23.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVII.118.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec
 • 23.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVII.117.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stromiec
 • 23.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVII.116.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Stromcu
 • 23.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVII.115.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale Nr I/2/98 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie utworzenia Gminnej Bliblioteki Publicznej w Stromcu
 • 23.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVII.114.2016 Rada Gminy Stromiec z dnai 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 • 23.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVII.112.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stromiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
 • 23.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVII.111.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok
 • 23.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVII.110.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu za 2015 r.
 • 23.06.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVII.109.2016 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu za 2015
 • 27.04.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVI.102.2016 RGS z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 • 27.04.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVI.101.2016 RGS z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2016- 2022
 • 27.04.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVI.108.2016 RGS z dnia 22.04.2016 r. w sprawie : sprowadzenia zmian w "Planie gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stromiec"
 • 27.04.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVI.107.2016 RGS z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu
 • 27.04.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVI.106.2016 RGS dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2016 roku.
 • 27.04.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała nr XVI.105.2016 RGS z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam najemca
 • 27.04.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVI.104.2016 RGS z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam najemca
 • 27.04.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XVI.103.2016 RGS z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania imienia św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Bobrku
 • 11.03.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XV.93.2016 RGS z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2016-2022
 • 11.03.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XV.100.2016 z dnia 4 marca 2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • 11.03.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XV.99.2016 RGS z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w " Planie gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stromiec".
 • 11.03.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XV.98.2016 RGS z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2017 roku
 • 11.03.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XV.97.2016 RGS z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • 11.03.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XV.96.2016 RGS z dnia 4 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • 11.03.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XV.95.2016 RGS z dnia 4 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • 11.03.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XV.94.2016 RGS z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 rok
 • 26.01.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XIV.92.2016 RGS z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stromiec
 • 26.01.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XIV.91.2016 RGS z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
 • 26.01.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XIV.90.2016 RGS z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca
 • 26.01.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XIV.88.2016 RGS z dnia 22.01.2016 r. w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Gminy Stromiec
 • 26.01.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr XIV.89.2016 RGS z dnia 22.01.2016 r. w sprawie: przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stromiec"
 • 26.01.2016, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Załącznik do uchwały Nr XIV.89.2016
 • 26.01.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Uchwały Rady Gminy 2016 r.
 • 26.01.2016, Magdalena Dawidowska: Edycja dokumentu Uchwały Rady Gminy 2016
 • 26.01.2016, Magdalena Dawidowska: Utworzenie dokumentu Uchwały Rady Gminy Stromiec 2016