Uchwały Rady Gminy 2019 rok


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 130

Utworzono dnia: 26.02.2019

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Magdalena Dawidowska

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 29.05.2019, Julia Będzińska: Dodanie załącznika Uchwała Nr VI.45.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 22.05.2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2019-2022
 • 27.05.2019, Julia Będzińska: Dodanie załącznika Zarządzenie Nr VI.48.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Stromiec
 • 27.05.2019, Julia Będzińska: Dodanie załącznika Uchwała Nr VI.47.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 maja 2019r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • 27.05.2019, Julia Będzińska: Dodanie załącznika Uchwała Nr VI.46.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 22 maja 2019r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
 • 05.04.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr V.34.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29.03.2019. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2019-2022
 • 03.04.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr V.36.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrebnienie w budżecie Gminy Stromiec środków stanowiącyhc fundusz sołecki w 2020 roku
 • 02.04.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała NR V.44.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów
 • 02.04.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr V.43.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych, zasad ich przyznawania oraz zwrotu kosztów podroży slużbowych
 • 02.04.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała NR V.42.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową lokali mieszkalnych w budynku nr 27A położonym w Stromcu przy ul.Radomskiej oraz udzielenia bonifikarty od ceny sprzedaży lokali.
 • 02.04.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała NR V.41.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, ktorych przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca.
 • 02.04.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała NR V.40.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stromiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
 • 02.04.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała NR V.39.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
 • 02.04.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr V.38.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2019r.
 • 02.04.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr V.37.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stromiec
 • 26.02.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres do 3 lat, której przedmiotem są te same nieruchomości i ten sam użytkownik.
 • 26.02.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Stromiec
 • 26.02.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr VI.31.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca.
 • 26.02.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Stromcu
 • 26.02.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji Statutowej
 • 26.02.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr IV.28.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • 26.02.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr IV.27.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • 26.02.2019, Magdalena Dawidowska: Dodanie załącznika Uchwała Nr IV.26.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
 • 26.02.2019, Magdalena Dawidowska: Utworzenie dokumentu Uchwały Rady Gminy 2019 rok